IJOY Shogun Mesh Coil 3pcs

IJOY Shogun Mesh Coil 3pcs
  Zoom


Our Price:  £10.50
+
Type:  

Brand:  IJOY

IJOY Shogun Mesh Coil 3pcs
The IJOY Shogun Mesh Coil is specially designed for the IJOY Shogun Subohm Tank. IJOY Shogun Mesh Coil is also compatible with Captain X3, Avenger, Diamond and Katana Subohm Tanks.


Features:
Mesh 1: 1 hole mesh coil ( 0.2ohm, 40-80W)
Mesh 2: 2 hole mesh coil ( 0.2ohm, 40-80W)
Mesh 3: 3 hole mesh coil ( 0.18ohm, 40-80W)
Mesh 4: 4 hole mesh coil ( 0.13ohm, 40-90W)

What's in the box:
1x IJOY Shogun Mesh Coil 3pcs


SSL Certificate
SSL Certificate